Regulamin sklepu a transakcja
wskazana akceptacja regulaminu
Zastosowanie prawa ma charekter nadżędny - napisanie w regulaminie np. iz reklamacji nie uznaje się nie ma zastosowania ponieważ KPC stanowi inaczej. Tworzenie "niezgodnego" z prawem regulaminu i nakazenie jego akceptacji może skutkować interwencją UOKIK i wpisanie takiego zapisu na liste klauzul zakazanych oraz nałożeniem kary na sprzedwcę.

W opcjach uwagi do zamówienia można stosowny zapis umieścić i informować klientów o ich prawach i obowiązkach. Regulamin oczywiście znajdowac sie może na dodatkichych podstonach które można umieszczać w systemie.


  PRZEJDŹ NA FORUM